Szakmai közélet

01_mek.jpg
Magyar Építész Kamara:
Az országos kamara a mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében az ehhez kapcsolódó közfeladatokat látja el. (a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról)

http://www.mek.hu/

 

02_bek.jpg
Budapesti Építész Kamara:
A Budapesti Építész Kamara rendeltetése, hogy Budapesti működési illetékességgel tagjainak szakmagyakorlását, azok jog- és szabályszerű működését felügyelje és ellenőrizze, tagjai felett a törvény korlátai között fegyelmi jogkört gyakoroljon, tagjai anyagi, erkölcsi és szakmai érdekeit képviselje, az építészeti hivatás szakmai és erkölcsi tekintélye és ezen keresztül a terület építészeti kultúrája felett őrködjék.

http://www.budapestiepiteszkamara.hu/

 

03_mesz.jpg
Magyar Építőműszek Szövetsége:
A MÉSZ célja, hogy segítse hazánkban az építészeti minőség magas szintű megvalósulását, törekdjen arra, hogy az építészet, - mint az egyetemes kultúra része -  mindig társadalmi súlyának megfelelő szerepet kapjon illetve az építészet jelentőségének megfelelően képviselje a magyar építészek szakmai-alkotó érdekeit.

http://meszorg.hu/

 

04_foep.jpg
Országos Főépítészi Kollégium:
Az Országos Főépítészi Kollégium (Kollégium) az önkormányzati (megyei, megyei jogú városi, fővárosi, fővárosi kerületi, társult települési, települési és nyugdíjas) főépítészek és a kormányzati (állami) főépítészek képviselőiből álló, a főépítészek szakmai kompetenciájába tartozó témákat véleményező, javaslattevő szervezet. Tagjait a főépítészek grémiuma (az önkormányzati és az állami főépítészek köre) választja meg.

http://www.foepiteszek.hu/

 

05_mut.jpg
Magyar Urbanisztikai Társaság:
A Társaság az urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, illetőleg az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők szakmai-társadalmi szervezete.

http://www.mut.hu/

 

06_koh.jpg
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ:
A központ korábbi megnevezése Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, célja a külön jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos nem hatósági feladatok ellátása. Alpatevékenységként gondoskodik a jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és értékelvű megóvásáról, kulturális célú fejlesztéséről, hasznosításáról és üzemeltetéséről, ezen belül múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások ellátásról.

http://www.koh.hu/

10_kek.jpg
Kortárs Építészeti Központ:
A KÉK jövőképe az építészet kulturális és társadalmi szerepének újrefogalmazása és a kortárs magyar építészet és építészek nemzetközi ismertségének elősegítése. A KÉK küldetése meghatározó, független és nyitott kulturális központ megteremtése, mely az építészet oktatását, megismerését és fejlesztését kívánja előremozdítani a lehető legszélesebb szakmai és szakmán kívüli környezetben.

http://kek.org.hu/

 

11_fuga.jpg
FUGA - Budapesti Építészeti Központ:
A FUGA elsőrendű üzenete: az építészet a kultúra elválaszthatatlan része. A különböző művészeti ágakból érkező kortárs alkotók bemutatásával az építészet és a társművészetek kapcsolatát kívánják erősíteni. Céljuk, hogy a kultúrafogyasztó közönség a Budapesti Építészeti Központban otthonosan érezze magát.

http://www.fuga.org.hu/

07_epf.jpg
Építészfórum:
Az epiteszforum.hu 2000 óta gyűjt, rendszerez és az interneten szabadon hozzáférhetővé tesz kortárst építészeti, művészeti és design alkotásokat, valamint írásokat az építészet, város- és vizuális kultúra területéről.

http://epiteszforum.hu/

 

08_hghu.jpg
HG.HU:
A hg.hu elsősorban építészeti témákkal, illetve ehhez kapcsolódó társszakmákkal, társművészetekkel foglalkozó honlap. A szerzők nem csak a szakmát, hanem a tágabb értelemben vett nagyközönséget is meg kívánják szólítani. Átfogó tájékozódási lehetőséget biztosítanak azoknak is, akik az építészet vagy a kultúra iránt érdeklődnek, és azoknak is, akik építkezés előtt állnak, ezért a legújabb technológiákra és lehetőségekre kíváncsiak.

http://hg.hu/

 

09_arch.jpg
Arch Daily:
Az angol nyelvű oldal bemutatja a legújabb projekteket, díjakat, pályázatokat és az építészettel kapcsolatos legfrissebb híreket. Célja a tájékoztatás, hogy bemutassa mi történik a szakmában szerte a világon. Az egyik leggyorsabban frissülő építészeti szaklap, amely ma már a világon a leglátogatottabb. Lehetőséget ad az építészetről folyó párbeszédnek, véleménynyilvánításnak, ami a folyóiratok esetén nem valósulhat meg.

http://www.archdaily.com/