Tájékoztatás a kollégium körül kialakult helyzetről

Tájékoztatás a kollégium körül kialakult helyzetről

Kedves Hallgatók!

 

A következő sorokban szeretnénk elmondani, hogy mit lehet tudni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról, mi történt az elmúlt időszakban, és miként fog lemenni a következő néhány hét. Mindenekelőtt szeretnénk elmondani, hogy számunkra is sokszor hiányos, bizonytalan információk érkeznek, melyeket a lehető leggyorsabban és legpontosabban igyekeztünk közvetíteni felétek. Ez a leírás ezt hivatott összefoglalni, benne minden bizonytalansággal és kérdéssel. Kérünk Titeket, hogy figyelmesen olvassátok végig, hogy tisztábban tudjuk látni az eseményeket, és a későbbiekben egymás segítését tudjuk előtérbe helyezni.

 

A kezdetek

 

Augusztus 14. (szombat): Megérkezett az első hír a Hallgatói Képviselethez. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Kollégiumi Bizottságához jutott el a dokumentum (ami azóta a BME oldalára is kikerült), melyben megfogalmazták a félév indításának tervezetét, benne a NEK alatti kollégiumi ellátást, és a jelenléti oktatást. A hír váratlanul ért minket, mivel korábban semmi egyeztetés nem történt az Egyetem vezetése és a HÖK között. A helyzet különlegessége az volt, hogy még ebben a pillanatban sem az Egyetem vezetésétől kaptuk az információt, így hivatalos állásfoglalásként sem kezelhettük, ezért a hallgatók értesítése sem kezdődhetett meg. Találgatások, tudakozások indultak az Egyetem hallgatói képviseletei között, hogy miként születhetett meg ez a tervezet.

 

Augusztus 16. (hétfő): Megjelent a hír a bme.hu oldalon. Mivel hivatalos úton a Hallgatói Képviselet sem lett értesítve erről, ezért pontosan mi sem tudtuk milyen információkkal, tanácsokkal érdemes ellátni a hallgatókat. Az EHK közleményben fejtette ki véleményét, miszerint nem ért egyet a tervezettel, illetve mielőbbi egyeztetéseket kezdeményezett az Egyetem vezetésével. Mindeközben a kollégiumokban dolgozó mentorok megkapták a rendezvényhez köthető ki-, és beköltözéseknek a menetét, lebonyolításának tervezetét. Ezen információk hamarosan eljutottak a HK-hoz is, eredetileg ugyanis a címzettek között nem szerepelt egyik kari képviselő és az EHK sem. Az e-mail szövege alapján ,,még csak belső munkaanyag, kérlek e szerint kezeljétek majd, mivel a héten lefolytatandó megbeszélések fényében ez még több ponton változhat”. Ennek köszönhetően a hallgatókat továbbra sem lehetett tájékoztatni a pontos menetrendről.

 

Folyt a munka

 

Augusztus 17. (kedd): Az EHK a HÖOK-kal, és 3 másik érintett egyetem HÖK vezetőjével közösen megbeszélésen vett részt Dr. Hankó Balázszsal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárával. Az egyeztetésen olyan kérések fogalmazódtak meg, mint a szeptemberi kollégiumi díj elengedése, a gólyák, nyári kollégisták és szociálisan rászoruló hallgatók elszállásolása, illetve a rendezvényre szánt férőhelyek csökkentése. Az este folyamán érkezett visszajelzés az Egyetem részéről, hogy a kiírást módosítani tervezik.

 

Augusztus 18. (szerda): Az Egyetem módosította a közleményt, miszerint 1650 főre csökkent a rendezvény BME-re jutó férőhelyigénye. Az Egyetem hallgatói képviseleteinek elnökei este értekezletet tartottak, ahol megvitatták a képviseletek rendezvényhez fűződő állásfoglalását. Az esemény kommunikációs hiányosságainak elítélése mellett a többség azt támogatta, hogy a hallgatói képviseletek inkább a hallgatókat próbálják átsegíteni a nehéz időszakon, mint egy jogilag is megtámadható, polgári engedetlenségen alapuló küzdelembe belemenni az Egyetemmel szemben. Emiatt a képviseletek olyan egyeztetésekbe kezdtek az Egyetemmel, melyek a hallgatók életét könnyíthetnék meg a rendezvény alatt.

 

Augusztus 19. (csütörtök):  mentorok újabb levelet kaptak (HK szintén kimaradt), miszerint a korábbi ütemezés több ponton változni fog, továbbá a mentorok helyzetéről is a következő hét elején tájékoztatnak. 

 

Augusztus 20. (péntek): Megjelent egy tájékoztató a KEFIR felületén, benne a költözési időpontokkal, és két fontos űrlappal. A 089-es Kollégiumi lakhatási kérelem, mely a NEPTUN-ban található, azon emberek számára szükséges, akik alapvetően nem részesülnek kollégiumi elhelyezésben a NEK időszaka alatt. Automatikus elhelyezésben részesülnek a gólyák, az őket segítő seniorok, mentorok, és a kollégiumban nyáron is bent lakó hallgatók. A többiek kérvényét egyénileg bírálják el a NEPTUN-ban felsorolt szempontok alapján. A következő kérdőív egy KEFIR-ben található űrlap. Ez két részből áll, az első része a védettségi igazolványról szól, melynek megléte az aktuális rendelkezések alapján kötelező a beköltözéshez. Ez a része azonban csak egy igényfelmérés, nem egy hivatalos nyilatkozat a férőhely lemondásáról. A második fele már hivatalos, ugyanis itt a NEK időszaka körüli ki-, és beköltözések időpontját kell megadni. Amennyiben valaki jogosult elhelyezésre, és élne is vele, akkor az átköltözést, ha nem veszi igénybe férőhelyét, akkor a rendezvény utáni költözési időpontot kell választani.

 

Augusztus 22. (vasárnap): Az EHK-tól rendkívül rövid határidővel érkezett kérés, hogy gyűjtsük össze a nyáron bentlakó, gólya és senior hallgatókat. Ezen számok alapján aznap délután Külső Kollégiumi Bizottság keretein belül osztottuk fel a megmaradt kollégiumokon belül a karokat. Az ÉPK a Schönherz Kollégiumban fog helyet kapni az időszak alatt. Ezen felül néhány kérdésünket is megválaszolták, melyben ígéretet kaptunk, hogy a kollégiumok közösségi helyiségeit a bentlakók személyes tárgyainak tárolására lehet használni a rendezvény ideje alatt.

 

Augusztus 23. (hétfő): Az ígért tájékoztatók nem érkeztek meg a Képviselet felé, a kiköltözések viszont a héten megindulnak. Ezért a Hallgatói Képviselet az esti ülésén - továbbra is érdemi tájékoztatás nélkül - ezen segítség megírása mellett döntött, annak érdekében, hogy mindenki tisztán láthassa az elmúlt napok eseményeit.

 

További tennivalók

 

Ahogy korábban írtuk, a KEFIR-ben és NEPTUN-ban (augusztus 26. 23:59) fellelhető űrlapokat, töltsétek ki, minél pontosabban. (Ha lemaradtatok a KEFIR-ről, nem gond, majd keresünk, ha szükség lesz rá.)

A napokban indulnak a kiköltözések, melyek az alábbi ütemben fognak történni:

 

2021. augusztus 23.

A Schönherz Kollégiumban nyári időszakban bent lakó, és őszi félévre is férőhelyet nyert hallgatók átköltözése a kifestett szobákba

2021. augusztus 24.

Jelenleg a kollégiumokban bennlakó, de őszi félévre férőhellyel nem rendelkező hallgatók kiköltözési határideje

2021. augusztus 25.

Szoba leadással és felvétellel nem járó kollégiumon belüli akadálymentes átköltözés napja

2021. augusztus 26.

A Schönherz Kollégiumban nyári időszakban bennlakó, és őszi félévre is férőhelyet nyert hallgatók átköltözése az őszi szobákba

2021. augusztus 27.

EHK által kijelölt költözést segítők beköltözése a Schönherz Kollégiumban számukra kijelölt szobákba (Seniorok itt költözhetnek be)

2021. augusztus 29.

Schönherz Kollégiumban őszi félévre férőhelyet nyert elsőévesek beköltözése

2021. augusztus 30.

A NEK ideje alatt ideiglenesen a Schönherz Kollégiumban férőhelyet kapó elsőévesek és EHK által kijelölt segítők beköltözése (Seniorok még itt délelőtt)

2021. aug. 31. - szept. 2.

A NEK ideje alatt (ideiglenesen) a Schönherz Kollégiumba az elfogadott NEPTUN kérvénnyel vagy szociális rászorultság okán férőhelyet kapó felsőévesek beköltözése. Átköltözés nyári férőhelyről az (ideiglenes) őszi férőhelyre.

2021. szeptember 13 - *

Az őszi félévre férőhelyet kapó hallgatók beköltözése a saját férőhelyeikre, ideiglenes férőhelyekről történő átköltözés. (Várhatóan csak 19-e környékén)

Amennyiben valaki nem tudja megoldani a kijelölt időpontokban történő költözést, írjon a kollegiumok@bme.hu-ra, mivel ők (HSZI) tud csak engedélyt adni a későbbi/korábbi költözésre. Felsőbbéves hallgatók számára hétvégi beköltözés nem lehetséges (gólyáknak szintén csak 29-én), kizárólag hétköznap, munkaidőben. (H-Cs 8-16, P 8-13) 

A Schönherzben 4 fős szobák találhatóak, ahova a szobabeosztást várhatóan mi fogjuk csinálni. Ezzel kapcsolatban kérünk Titeket, hogy legyetek rugalmasak, igyekszünk a legkörültekintőbbek lenni a szobákkal kapcsolatban. Viszont azt látnotok kell, hogy nincs elég kapacitásunk minden kérést teljesíteni az határidők rövidsége miatt. Ezért, amennyiben egy mód van rá, ne kérjetek külön szobabeosztásokat, és fogadjátok el arra a két hétre az általunk beosztott szobatársatokat, így megkönnyítve a mi munkánkat!

 

Segítsünk egymásnak!

 

További kérdéseitekkel a kollegium@epiteszhk.hu címen keressetek minket, mi a legrövidebb idő alatt igyekszünk válaszolni kérdéseitekre. A fentebb írtak alapján láthattátok, hogy sokszor mi is információ nélkül vagyunk, akármennyire próbálunk tájékozódni. Ezért megértéseteket és türelmeteket kérjük! Igyekszünk minél több segítséget megadni, de nagyban számítunk a Ti partnerségetekre is.

Mi a következő napokban összesítjük, hogy milyen módon tudunk nektek segíteni, akár költözéshez szükséges autóval, akár vendégfogadással vagy egyéb lakhatással. Ehhez szeretnénk kérni a Ti segítségeteket is, ha van lehetőségetek, segítsetek egymásnak, megmutatva ennek a karnak az igazi erősségét. A felajánlásokat ebben a formban tudjátok jelezni.

Budapest, 2021.08.25.                    

BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet