GY.I.K. - Tanulmányi ösztöndíj

> > FRISSÍTÉS ALATT < <

Gyakori Kérdések - Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Pályázás előtt:

Pályázási feltételek:

Pályázat leadása:

Pontrendszerek:

Tárgyelfogadtatás / tárgyteljesítész ERASMUS+ alatt:

ERASMUS+ félév közben / után


Hol tudok tájékozódni az egyes külföldi egyetemeken/országokban szerzett hallgatói tapasztalatokról?
Amennyiben egy bizonyos ország/egyetem érdekel, érdemes utánakérdezni ismerősöknél, az facebookos évfolyamcsoportokban, vagy a ’tanulmány’ levelezőlistán. Biztosan találtok olyat, aki korábban már volt kint az adott városban, és be tud számolni a tapasztalatairól. Korábbi élménybeszámolókért érdemes még átolvasni az erasmusplusz.bme.hu oldalt is.

Hogyan döntsek, hova menjek?
Többek között az alábbiakat érdemes megfontolnod:
Milyen nyelvvizsgád van? A legtöbb helyen a komplex B2 középfokú nyelvvizsga az adott cél-képzés nyelvén kritériumkövetelmény, így máris szűkülnek lehetőségek.
Milyen kulturális közeg vonz? Egy nyugodt északi nagyváros, vagy egy pezsgő mediterrán környezet?
Megélhetés kérdése: az elnyert ERASMUS+ ösztöndíj egyes esetekben kevésnek bizonyul, ezért az is fontos, hogy Te magad mennyi pénzt tudsz rászánni a külföldi tartózkodásodra.

Beleszámít az Erasmus félévem az államilag támogatott félévekbe?
Igen, mert a külföldi tanulmányaid alatt is aktív státuszban kell lenned. Érdemes tehát úgy számolnod, hogy az Erasmus miatt általában fél-egy évet „csúszni” fogsz a tanulmányaiddal.

Önköltséges/költségtérítéses hallgató vagyok, így is nyerhetek el ösztöndíjat?
Igen, ugyanúgy pályázhatsz és nyerhetsz el ösztöndíjat is. Természetesen ez esetben az adott félévre szóló alapdíjat ugyanúgy be kell majd fizetned.

Mit jelent a label státusz?
A label azt az esetet jelenti, amikor egy hallgató a kari rangsorban elfoglalt helye alapján nem fért bele az ösztöndíjas létszámkeretbe, ennek ellenére szeretne külföldön tanulni. Ekkor sem kell a kinti egyetemen tandíjat fizetnie, viszont ösztöndíjat nem kap, tehát a megélhetését teljes egészében magának kell állnia.

Már voltam kint Erasmusszal, mehetek még egyszer?
Igen, az egyetlen megkötés az, hogy BSc-n és MSc-n képzésenként max. 12, osztatlanon max. 24 hónapot tölthetsz ERASMUS+ féléven.

A listán nem szereplő egyetemre szeretnék menni. Lehetséges ez?
A jelenlegi pályázási időszakra már nem bővül az intézmények listája. A későbbiekben egy konkrét új egyetem elfogadtatása lehetséges, ez azonban egy hosszabb szerződéskötési-elfogadtatási folyamattal jár együtt, amelynek további részleteiről a kari erasmus koordinátor (jelenleg Bartók István) vagy az Erasmus Iroda tud tájékoztatást adni.


Hogyan kell értelmezni a vesszővel elválaszott nyelvi követelményeket?
Vagy-vagyot jelent, elég az egyiket teljesíteni

Mit jelentenek az intézményi listában szereplő „mobilitási hónapok”?
Azt jelentik, hogy összesen mennyi időre utazhatnak ki hallgatók. Ha például 12 mobilitási hónap áll rendelkezésre egy egyetemnél, akkor azt fel tudjuk osztani 2 mobilitási időszakra (6 hónap), így akár ketten is kimehetnek ugyanabba az intézménybe.

Azt mondták, van ott angol nyelvű képzés, csak a táblázat nem mutatja…
Ebben az esetben mindenképpen kérdezd meg az egyetemet, ha pedig a táblázattól eltérő választ kapsz, azt csatold a pályázatodhoz és tájékoztass róla Bennünket is!

Hogyan kell számolni a kumulált korrigált kreditindexet? Hol találom azt?
A BME TVSZ 231. § 50. pontja értelmében az összesített (vagy kumulált) korrigált kreditindex (ÖKKI) a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az ÖKKI megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti 30 kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni:
ÖKKI=[ ∑((teljesített kredit)*érdemjegy)/((aktív félévek száma)*30)]*[(összes teljesített kredit)/(összes felvett kredit)]

Mit jelent a görgetett tanulmányi eredmény? Hogyan tudom kiszámolni?
A görgetett tanulmányi eredmény (vagy átlag) egy nem hivatalos megnevezése az úgynevezett súlyozott tanulmányi átlagnak. Számítási módaja előnyösebb a KKK indexnél, hiszen az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani (BME TVSZ XI. fejezet 65. pont 231. § 61. bekezdése (129. oldal)):
TÁ = ∑[(teljesített kredit)*érdemjegy] / ∑[teljesített kredit]


Osztatlanosként MSc vagy BSc képzésre jelentkezhetek?
Osztatlanosként BSc képzésre bármikor jelentkezhetsz, MSc képzésre akkor érdemes, ha már megvan a kellő tudásod az építészetről. Ezt érdemes leegyeztetni az adott egyetemmel, hiszen vannak olyan egyetemek, ahol szintfelmérőt íratnak az ERASMUS+-ra érkező diákokkal.

Nyelvvizsga magyar honosítás kell?
Nincs szükség honosításra, elég, ha a kinti egyetem elfogadja azt.

Van lehetőség a dokumentumok hiánypótlására, esetleges módosítására?
A jelentkezés lezárulásával már nem lehet a pályázat tartalmát sem módosítani, sem kiegészíteni (pótolni)


A tanulmányi átlag igazolását csatolni kell?
A tanulmányi átlagot megkapjuk a bíráláshoz, így azt nem kell semmilyen formában csatolni a pályázathoz.

Mit tegyek, ha a tanulmányi tervet nem tudom pontosan kitölteni, mert nincsenek vagy hiányosak az infók?
Semmi gond, sajnos időről-időre előfordul. Ebben az esetben fontos megjegyezni, hogy ez még csak „előzetes tanulmányi terv”, lehet rajta változtatni. Csupán az a lényeg, hogy a bírálás során lássuk, hogy legalább 15 kreditnyi tárgyat szeretnél felvenni.

Ha egy mobilitási időszakra szeretnék kiutazni egy egyetemre, de nem számít, hogy melyik félévben, akkor kétszer kell megjelölni a felsorolásban?
Nem. Elég rugalmasan tudjuk kezelni az ilyen igényeket, de a megjegyzés rovatban szerepeljen a kérés.

A Neptun-kérvényt véletlenül hibásan/hiányosan adtam le. Mit tehetek ebben az esetben?
Ilyenkor nyugodtan add le újra a kérvényt, ugyanis a legfrissebb verziót veszik figyelembe a pályázás során (ne felejtsd el az új verziót kinyomtatni, és aláírva csatolni). Ezt csak a jelentkezési határidőig lehet megtenni, utána már nem lehet módosítani a pályázatot!

Nyelvvizsga után hogyan kaphatok pontokat?
A nyelvvizsga 2 oszlopba csak azok a nyelvek számítanak bele, amik különböznek az oktatásétól; maximum 10 pont szerezhető!

Oktatás nyelve

Nyelvvizsga 1

Nyelvvizsga 2

Pontszám

B2 komplex

B2 komplex

-

0

B2 komplex

B2 komplex

B2 komplex

5

B2 komplex

C1 vagy C2

-

5

B2 komplex

C1 vagy C2

B2 komplex

10

C1 vagy C2

C1 vagy C2

-

0

C1 vagy C2

C1 vagy C2

B2 komplex

5

C1 vagy C2

C1 vagy C2

C1 vagy C2

10

Még nem kaptam kézhez a hivatalos nyelvvizsga bizonyítványomat. Mit csatoljak a pályázatomhoz?
Elég, ha a sikeres vizsgád hivatalos előzetes eredményét mellékled. (PrintScreen vagy a nyelvvizsgaközpont hivatalos levele.)

Mit csináljak, ha a Neptun-kérvénybe valamit nem tudok rendesen beleírni?
A megjegyzésben írj le mindent, amit nem tudtál a kérvény során kitölteni.

Mit csináljak, ha a Neptun-kérvényben rossz, hiányzik vagy hibás az egyetem megnevezése?
A hibát jelentsd az ERASMUS+ Iroda irányába, és értesíts Bennünket is!

Mivel célszerű összefűzni a dokumentumokat?
Spirál vagy egyszerű összekapcsolás. A sín nem jó választás!


Gimnáziumi tevékenység számít-e a közéleti tevékenységeim pontozásánál?
Nem.

Más (nem BME-s) nemzetközi szervezetek számítanak-e a közéleti tevékenységeim pontozásánál?
Nem.

Számít-e közéleti tevékenységeim pontozásánál, ha munkában tevékenykedtem?
Nem.

Tantárgy keretein belül végzett eredményeimet beszámíttathatom a pontozásnál?
Nem.

Oktatói ajánlásra kaphatok pontot?
Nem, ez egy kritériumkövetelmény.

A mért teljesítménybe csak az elmúlt egy év számít?
Nem. Pontjaidat az eddigi egyetemi tanulmányaid során elért eredményeid alapján kapod, a beiratkozásod napjától számítanak, tehát akár egy elsős kiállítás is (ha az első kérdés szerinti igazolásod van róla). Nem csak az elmúlt egy év eredményei számítanak!


Az ERASMUS+-féléven teljesített kötelezően akkreditálandó szabadon válaszható tárgyak miatt túllépem a 110%-os határból. Mit kell tenni ilyenkor?
Semmit sem kell tenni, ugyanis az elsimert kreditek nem számítanak bele a 110%-os maximumba.

Hány kreditet kell akkreditálnom, ha nem szeretnék a 36 kredites követelmény nem teljesítése miatt átsorolódni?
Az EGT állam(ok)ban eltöltött félévek nem számítanak bele a vizsgált időszakba. TVSZ 64.§ és 74. § paragrafus.

Lehetséges kedvezményes tanulmányi rendet ERASMUS+ félév alatt igénybe venni?
Igen (TVSZ 130. § (2) bekezdés b) pontja), ám érdemes kiutazás előtt egyeztetni a tárgyfelelőssel és a tárgy oktatójával.

Lehetséges ERAMSUS+ félév alatt teljesített tárgyat kötelező tárgyként akkreditálni?
Lehetséges, de kiutazás előtt érdemes felkeresni a tárgyfelelőst és Bartók Istvánt (Kari Kreditátviteli Bizottság elnök), hogy a kint elvégezni kívánt tárgyat elfogadják-e valamely itthoni tárgyként (érdemes erről írásban is nyilatkozni).


Kaphatok-e ERASMUS+ félév közben szociális ösztöndíjat?
Igen kaphatsz, csupán a személyes bemutatás során meg kell bízni valakit (írásos nyilatkozat formájában is), hogy mutassa be az általad feltöltött dokumentumokat.

Maradhatok plusz egy félévet?
Igen, amennyiben a kinti egyetemmel leegyezteted a maradásodat, azonban erre a félévre nem részesülhetsz ERASMUS+ ösztöndíjban.

Kollégiumi férőhely pályázatom pontszámába beleszámít a kinti időszak eredménye?
Nem, ebben az esetben a kiutazást megelőző féléved eredményeit veszik figyelembe.