Szakirányválasztás számokban

Szakirányválasztás számokban

Az idei szakirányválasztás során összesen 186 hallgatótársunk nyert felvételt valamelyik szakirányra. Lássuk, hogy mit mutatnak az adatok!

/// INTERAKTÍV INFOGRAFIKA A CIKK VÉGÉN ///

Az idei szakirányválasztási eljárás hivatalosan a 2012-es évfolyam mintatantervéhez kapcsolódik, mégis, adott évfolyamból az összes jelentkező csupán felét adta ki, még 2008-as beiratkozású hallgató is jelentkezett az idei eljárásra.

A táblázatunkból az is kitűnhet, hogy 2013-as és 2014-es évfolyamú hallgató is jelentkezett – de ők hogyan? Ahogy azt a HK tájékoztatásából is megtudhattátok, az idei évtől már csak osztatlan képzésben tanuló hallgatók vehetnek részt a szakirányon, így az alapképzésből való átjelentkezés időpontjából adódhat az a pár százaléknyi arány.

A jelentkezett és felvett hallgatók évfolyamonkénti aránya jelentősen nem változott. Tehát az a teória, hogy később vagy előbb legyen-e a mintatantervben a szakirányválasztási procedúra, nem támasztható alá ezen adatokból. Sőt, leginkább az tűnik ki, hogy a mintatanterv szerint haladó évfolyam felvételi aránya a legmagasabb. Ez abból a szempontból csalóka, hogy csak a jelentkezett hallgatókat arányát vizsgálja: a felvi.hu adatai szerint 2012-ben 177 hallgató kezdte el tanulmányai osztatlan képzésen, ebből a csoportból tehát 101 hallgató folytatja mintatanterv szerint képzését – ez csupán 57%.

További statisztikáinkból kiderül, hogy a tervezői szakirányt többen preferálják a szerkezetivel szemben, kihasználva a tervezési szakirányra felvehetők keretét: a 183 jelentkezőből 126-ot vettek fel, ami a 69%. Szerkezeti szakirányra az előző két évtől eltérően nem telt be a keretszám, a 158 jelentkezőből mindössze 60-at vettek fel, így egy egész tankörnyi luftot hagyva a rendszerben (31 főnyit). A szerkezeti szakirányra jelentkezők mindössze 38% folytathatja tanulmányait. Ebből adódik a kérdés, hogy mennyivel nehezebb teljesíteni a szerkezeti szakirány minimum feltételeit, vagy milyen egyéb okok vezethetnek ide.

Az eredmények átlagából látszik, hogy a tervezői szakirányra felvett hallgatók átlagosan nem felelnek meg a szerkezeti szakirány minimum követelményeinek, míg fordítva ez nem igaz: a szerkezeti szakirányra felvett átlaghallgató megfelel a tervezői kritérium követelménynek (ez a táblázat csak a kritérium követelményeket vizsgálja, nem tartalmazza tehát a tervezői szakirányra felvételizők portfólió és szóbeli pontszámait). Az összesített eredményekből látszik, hogy az átlagos hallgató, aki folytathatja tanulmányai szakirányon, annak nincs meg az épületszerkezettan alapszigorlata, szilárdságtan szigorlata elégséges, tervezési szigorlata közepes és jó között mozog, az elérhető 150 mintatantervi kreditből pedig legalább 144-et megszerzett.

Mik lehetnek a hiányosságok, ami miatt nem juthat be hallgató szakirányra? A minimum követelmények közül az össze jelentkező 4,5% nem ért el 130 kreditet. A tervezői szakirányra jelentkezők 1,3%-a nem teljesítette minimum közepes érdemjegyre a szigorlatot, a szerkezeti szakirányra jelentkezettek 11%-a nem teljesítette minimum elégségesre a két szerkezeti szigorlat valamelyikét. (A vizsgálat során adatok hiányában nem vizsgáltuk a tantárgy csoportonkénti minimum feltételeket.)

A kapott adatok fényében látható, hogy az alapkritériumokat a tervezési szakirányra a fel nem vett hallgatók közül 14-en teljesítettek – tehát ők a sorrendben állítás során nem kerültek a vonal túl oldalára. Felmerülhet a kérdés, hogy a 14 hallgató, akik tulajdonképpen a minimumot teljesítették, hol folytatják tanulmányaikat. Mérlegelhetik, hogy a portfólió vagy a szóbeli elbeszélgetés pontszáma miatt nem kerültek-e be: ebben az esetben jövőre újra végigjárhatják a procedúrát. Ha a tárgyaikat nem teljesítettek elég jól, akkor egyes tárgyaikat javító céllal újra felvehetik, a TVSZ szabályozásai alapján, a KTB döntésének fényében.

Szerkezeti szakirányon fordított a helyzet, így felmerülhet a kérdés, hogy ad-e lehetőséget a kar és az adott szakirány koordinátora az esetleges tavaszi becsatlakozásra.

Megkerestük a szakirányok koordinátorait és a kar vezetését, de nem nyilatkoztak a cikk kapcsán.

 

Berecz Zsolt Gábor